Szanowni Państwo.

Miło nam przypomnieć Państwu, że na zakończenie I Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji w Krakowie uczestnicy zjazdu zdecydowali się powierzyć organizację kolejnej drugiej edycji zjazdu Instytutowi Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI oraz Zakładowi Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Jako gospodarze II Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji, który będzie się odbywał pod tytułem „Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych” serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Podejmując prace nad programem drugiej edycji zjazdu uznaliśmy, że nie powinniśmy zmieniać programu znakomitej konferencji krakowskiej. Niemniej jednak w okresie ostatniego roku następują nowe trendy w nauce o przedsiębiorczości, zmienia się tematyka badań i rośnie nasze środowisko, postanowiliśmy wprowadzić do programu: jedną sesję anglojęzyczną, poświęconym aktualnym kierunkom badań nad przedsiębiorczością w Europie, zapraszając do udziału w niej zagraniczne autorytety w zakresie badań nad przedsiębiorczością oraz przed konferencyjne seminaria doktorskie, które dadzą nam okazję do zaznajomienia się z tematyką prowadzonych badań Polsce i wymiany doświadczeń.

II Ogólnopolskie Zjazd katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji pod tytułem „Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych” odbędzie się w Łodzi w dniach 15-16 maja 2017 roku, a przed zjazdowe seminarium doktorskie w dniu 15 maja.  Postanowiliśmy również połączyć II Zjazd Katedr z VII Konferencją Naukową „Firmy Rodzinne”. Serdecznie zachęcamy uczestników Zjazdu do uczestniczenia w konferencji poświęconej przedsiębiorczości rodzinnej, która będzie się odbywała w dniach 17-18 maja w Łodzi.

 

 

Z wyrazami szacunku gospodarze II Zjazdu.

prof. dr hab. Bogdan Piasecki

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

dr Andrzej Marjański