Komitet naukowy

Rada Naukowo-Programowa Zjazdów

Prof. dr hab.

Mariusz Bratnicki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Wydział Zarządzania

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości

Prof. ALK dr hab.

Jerzy Cieślik

Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości

Koordynator sieci SEIPA, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Wojciech Dyduch

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości, Zakład Zarządzania Przedsiębiorczego,

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab.

Aleksandra Gaweł

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Prof. dr hab.

Beata Glinka

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,

Kierownik Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Marian Gorynia

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej,

członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Jerzy Hausner

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

Prof. SGH dr hab.

Jan Klimek

Szkoła Główna Handlowa, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego,

członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. ALK dr hab.

Izabela Koładkiewicz

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości

Prof. UE dr hab.

Teresa Kraśnicka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacjami

Prof. dr hab.

Teresa Łuczka

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Prof. dr hab.

Bogdan Nogalski

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Zarządzania i Finansów

Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Ewa Okoń-Horodyńska

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji

Prof. dr hab.

Bogdan Piasecki

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania

Dyrektor Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej

Prof. SAN dr hab.

Anna Rogut

SAN w Łodzi, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym

Przewodnicząca Rady Naukowej NCBiR

Prof. UŁ dr hab.

Edward Stawasz

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Prof. dr hab.

Łukasz Sułkowski

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Kierownik Katedry Zarządzania

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych

Prof. UEK dr hab.

Krzysztof Wach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji,

Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej

Prof. PG dr hab.

Julita Wasilczuk

Politechnika Gdańska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii,

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

 

Rada Doradczo-Programowa I Zjazdu w Krakowie

Prof. dr hab.

Jan Antoszkiewicz

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Dyrektor Instytutu Kreatywności i Przedsiębiorczości w Warszawie

Prof. dr hab.

Małgorzata Bednarczyk

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce

(wieloletni pracownik KPiI UEK)

Prof. USz dr hab.

Tomasz Bernat

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, kier. Katedry Mikroekonomii

Prof. dr hab.

Aurelia Bielawska

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa

Prof. dr hab.

Franciszek Bławat

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów

Prof. dr hab.

Ryszard Borowiecki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

Prof. dr hab.

Szymon Cyfert

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Prof. PG dr hab.

Nelly Daszkiewicz

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Katedra Nauk Ekonomicznych

Prof. dr hab.

Piotr Dominiak

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych

Prof. WSB dr hab.

Anna Francik

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Katedra Zarządzania (wieloletni pracownik KPiI UEK)

Dr hab.

Marta Gancarczyk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej

Prof. dr hab.

Hanna Godlewska-Majkowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa

Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu

Prof. dr hab.

Irena Hejduk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawa, Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Wartością, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania

Prof. UEK dr hab.

Andrzej Jaki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

Dr hab.

Mirosław Jarosiński

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce

Prof. dr hab.

Dariusz Jemielniak

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego

Prof. dr hab.

Jan Jeżak

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Prof. UEK dr hab.

Jacek Klich

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

Prof. dr hab.

Małgorzata Kokocińska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania,

Katedra Mikroekonomii

Dr

Marek Laszuk

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości

Prof. ALK dr hab.

Dominika Latusek-Jurczak

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierownik Katedry Zarządzania

dyr. dr

Remigiusz Lewandowski

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie

Dyrektor Biura Strategii i Marketingu

dr

Andrzej Marjański

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych,

członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Bożena Mikołajczyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości MSP

Prof. dr hab.

Krzysztof Obłój

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Strategii

Prof. dr hab.

Aleksy Pocztowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab.

Krystyna Poznańska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Przedsiębiorstwa

Kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami

dr

Tomasz Rachwał

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Maria Romanowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Dyrektor Instytutu Zarządzania

Dr hab.

Jarosław Ropęga

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Prof. WSB dr hab.

Krzysztof Safin

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,

Kierownik Zespołu Badawczego Zarządzania i Przedsiębiorczości,

członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Prof. UZ dr hab.

Arkadiusz Świadek

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierownik Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości

Prof. UEK dr hab.

Jan Targalski

profesor emeritus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

Prof. SGH dr hab.

Piotr Wachowiak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce

Prof. dr hab.

Marzenna A. Weresa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej

Prof. dr hab.

Czesław Zając

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

Prof. UMK dr hab.

Maciej Zastempowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem

dyr.

Paulina Zadura-Lichota

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Prof. UE dr hab.

Przemysław Zbierowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

Katedra Przedsiębiorczości

Prof. dr hab.

Kazimierz Zieliński

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji