Program

II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ INNOWACJI

 Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych

Łódź 15-16 maja 2017

 

Organizator: Społeczna Akademia  Nauk - Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym oraz Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych 

 

Partner Zjazdu - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 

15 maja 2017 – poniedziałek 

Społeczna Akademia Nauk ul. Kilińskiego 98, parking ul. Kilińskiego 109 

 

15.00 – 16.30

Przedkonferencyjne seminaria doktorskie

Seminarium 1 w języku angielskim

prof.  Łukasz Sułkowski

Rethinking contemporary entrepreneurship – new economical, social and political challenges

Seminarium 2

prof. Anna Rogut

Przedsiębiorczości w powstawaniu innowacyjnej gospodarki  prowadząca:

Seminarium 3

 

prof. Krzysztof Safin

Firmy rodzinne

16.30 – 18.00

 Sesja specjalna. Prezentacja artykułów doktorantów

 

 

 

16 maja 2017 – wtorek

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22G  

Dla osób przyjeżdżających samochodem - parking na terenie strefy, proszę wjechać na teren przez bramę ze szlabanem i kierować się do budynku głównego 

 

 

9.00 – 9.30

Rejestracja. Powitalna kawa

9.30 – 9.45

OTWARCIE ZJAZDU

9.45 – 11.15

SESJA PLENARNA

prowadzący prof. dr hab. Bogdan Piasecki

 

dr Piotr Dardziński (Podsekretarz Stanu MNiSW)

Potrzeby i możliwości rozwinięcia w Polsce nowego modelu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

 

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski (Dyrektor NCBiR)

Projekty i programy NCBR, które bezpośrednio i pośrednio służą rozwojowi przedsiębiorczości i wzrostowi poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

 

Prezentacja Centrum Informacji Biznesowej

 

 

DYSKUSJA, PODSUMOWANIE

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.15

SESJA I

prowadzący prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Wymiary przedsiębiorczości i innowacji

 

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Sieciowe facylitacje przedsiębiorstwa 

 

prof. dr hab. Czesław Zając

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu

 

prof. dr hab. Krzysztof Safin

Paradoksy innowacyjne przedsiębiorstw rodzinnych 

 

prof. dr hab. Andrzej Pomykalski

Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz

Koncepcja zintegrowanego zarządzania innowacjami

Zdolność innowacyjna małych firm 

 

DYSKUSJA, PODSUMOWANIE

13.15 – 14.15

Przerwa obiadowa

 

 

 

 

14.15 – 16.00

SESJA II

prowadząca: prof. SAN dr hab. Anna Rogut

 

Przedsiębiorczość i rozwój regionalny

 

prof. UŁ dr hab. Agnieszka Kurczewska

Przedsiębiorcza nauka – przedsiębiorczość w nauce

 

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Przedsiębiorcza administracja/ przedsiębiorcze państwo

 

prof. dr hab. Beata Glinka

Przedsiębiorcze społeczeństwo

 

prof. PG dr hab. Julita Wasilczuk

Produktywna przedsiębiorczość

 

DYSKUSJA, PODSUMOWANIE

16.00 – 16.15   

Przerwa kawowa

 

SESJA III

prowadzący prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Przedsiębiorczość międzynarodowa

16.15 – 18.00  

prof. dr hab. Krystyna Poznańska

Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

 

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz

Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech

 

prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik

Przedsiębiorczość międzynarodowa czy międzynarodowy small business

 

prof. SGH dr hab. Izabela Kowalik

Marketing przedsiębiorców w polskich firmach wcześnie umiędzynarodowionych

 

DYSKUSJA

18.00 – 19.15

SESJA PODSUMOWUJĄCA

 

prof. dr Torsten Peiper  (Kennesaw State University, USA)

CEO tenure and entrepreneurial orientation within family versus nonfamily firms

 

DYSKUSJA. PODSUMOWANIE

20.00

UROCZYSTA KOLACJA, Restauracja  Klub Spadkobierców ul. Piotrkowska 77