Publikacja recenzowana

 

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (w języku polskim i angielskim).
Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w numerze tematycznym czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie (miło nam poinformować, że zgodnie z wykazem MNiSW z 23.12.2015 r. wydawnictwo uzyskało 14 pkt. MNiSW).

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie www konferencji wymogami edytorskimi. 

 

Zasady publikowania: [Plik do pobrania]

 

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie redakcyjnym otrzymają jedną negatywną recenzję naukową.