Zakres tematyczny

Tematyka Zjazdu i Konferencji

 • Wyzwania metodologiczne i metody badawcze
 • Szanse tworzenia i problemy wczesnego rozwoju
 • Przedsiębiorczość kobiet
 • Przedsiębiorczość mniejszości narodowych
 • Technologia i przedsiębiorczość oparta na wiedzy
 • Przedsiębiorczość rodzinna, sukcesja
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Kultura i społeczeństwo w świetle przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość korporacyjna
 • Polityka wspierania przedsiębiorczości i rozwój infrastruktury
 • Modele biznesowe, wzrost i internacjonalizacja
 • Przedsiębiorczość wiejska
 • Innowacyjność, zmiana technologiczna, transfer wiedzy
 • Perspektywy przedsiębiorczości